AHLAK GELİŞİMİ

Ahlak, insanların uymakla sorumlu oldukları iyi ve doğru davranışlar ve kurallar bütünüdür. Ahlak kuralları adalet ve eşitliği benimsemiş insanların ortak olarak birleşebilecekleri, adalet ve eşitliği dayalı olarak geliştirilen, genel ve soyut ilkelerdir. Ahlak kuralları toplumdan topluma, kişiden kişiye ve tarihin çeşitli dönemlerine göre değişen ve farklılıklar gösteren, göreceli ortak değerlerdir. Ahlaki davranışın kaynakları toplumsal gelenekler, görenekler, dini inançlar ve yasalardır.

 

Vicdan, insanın kendi duygu ve davranışlarını ahlaki kural ve ölçülere göre değerlendirmesi ve bunların iyiliği ve kötülüğü hakkında kendi kendine yargılarda bulunmasıdır. Birey toplumdaki yeri çerçevesinde toplum kurallarını uygularken vicdanına dayanarak davranışlarını belirler. Ahlaki olgunluğa erişen birey, ahlaki davranışları cezalandırılmakdan korktuğu için değil, bu davranış ve kurallara inandığı için uygular.

       

Ahlak gelişimi ise bireyin hayatın ilk yıllarından başlayan ve yaşam boyunca devam eden, topluma etkin uyumu sağlamak adına içinde bulunduğu toplumda sosyalleşirken kendi eylemlerini yönetmesini sağlayan, bulunduğu toplumun iyi ve doğru davranışlarını ve değer yargılarını kabullenmesi anlamına gelen ve değerler sistemini oluşturan bir süreçtir. Birey çevresine etkin bir uyum sağlayabilmek için toplumda var olan bazı kuralları içselleştirir. Bu içselleştirme sürecinde geçerliliğini yitirmiş bazı kuralları kabul etmez, atar veya bu kuralları yeniden biçimlendirir.

 

DEVAMI>>

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez