OKUL

Eğitim, çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine, geleneklere uygun biçimde yetiştirilmelerine doğrudan veya dolaylı şekilde yardım etme etkinliğidir. Öğrenim ise herhangi bir iş, sanat ya da meslek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır.Okul, eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı ve de her türlü bilgi, beceri ve alışkanlığın belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı bir eğitim kurumudur. Okulun tanımından da anlaşılaçağı gibi iki temel işlevi vardır: Öğretim görevi ve eğitim görevi. Okullar çocukların eğitim ve öğretimleri için vazgeçilmez yerlerdir. Çocukların sosyalleşme sürecindeki ilk ve temel toplumsal kurumlardır.

Bebek doğduktan sonra ve özellikle de ilk 1 yıl içerisinde bebeğin beslenme, temizlik gibi ihtiyaçlarının ve bakımının birileri tarafından karşılanması gerekmektedir. Bebeklerin bakımlarının ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik istemler 3 yaşına kadar da anlamlı şekilde devam eder. Bu ilk 3 yaş içerisinde verilen eğitim çok önemlidir. Bu nedenle çocukların yaşamlarının ilk 3 yılında hiçbir kurum ve kişiden yardım almaksızın aile tarafından eğitilmesi en sağlıklı ve en ideal durumdur. Çocuklar yetişirken kendilerine bakan ve en yakın ilişkide bulundukları kişileri kendilerine model olarak almaktadırlar. Ayrıca kişilik ve duygusal gelişimleri içinde anneyle fiziksel temas ve duygusal etkileşim kurarlar. Bu dönemde çocukların özellikle anneleriyle olmaları gerekir. Ancak genellikle anneler yaşam koşulları, ekonomiksel ve sosyal dayatmalar ve de kendi tercihleriyle doğal olarak çocuklarının yanlarında sadece 6–12 ay kalabilmektedirler. Bu nedenle 6–12 aydan sonra çocukların ihtiyaçlarının, bakımlarının ve eğitimlerinin karşılanması için “bakıcı”lardan yararlanılmaktadır. Bu durum çocukların eğitimleri açısından zorluklar ve bazen de yanlışlıklar getirmektedir. 1–3 yaş arası çocuklar kurumda bakılsa dahi bu dönemdeki bakım özel uzmanlık gerektirdiğinden ve de bu tür bakım yerlerinin donanım ve uzman personelleri yeterli olmadığından bu seçenek de ciddi zorluklara ve sorunlara gebedir. Sonuç olarak aile işe gittiğinde çocuklar anne-babadan farklı bir eğitim anlayışına sahip kişilerce eğitilirler. Anaokul dönemine kadar çocuklar anne-baba ve bakıcılar tarafından eğitilirler. 

 

DEVAMI>>

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez