PROTEİNÜRİ= İDRARLA NORMALDEN FAZLA PROTEİN ATILIMI

İdrarla normalden fazla protein atılımı durumuna,  proteinüri denilir. Proteinüri 24 saatlik idrarda (bir günlük idrarda) 150 mg'dan fazla protein atılımıdır. Çocuğun metrakaresi başına, 1 saatlik idrarda 4 mg'dan fazla protein atılımı; 2 yaşın altındaki çocuklarda protein/kreatinin oranının 0.5 mg/mg üzerinde olması, 2 yaş üzerindeki çocuklarda ise 0.2 mg/mg üzerinde olması durumları proteinüri olarak tanımlanır.

İdrarda protein, idrarda protein ölçen cihazlarla (antijrn-antikor reaksiyonuna dayanan nefolometrik yöntemle) ve idrar daldırma çubukları ile ölçülür.

Çocuklarda tek idrar örneğinde proteinüri %2-5 oranında görülmektedir. Çocuklarda kalıcı, devam eden proteinüri görülme sıklığı ise %0.4 oranındadır. 

Çocukluk çağında proteinüriye neden olan hastalıklar 3 gruba ayrılır:

I-   Geçici proteinüri II-  Ortostatik proteinüri III- Devamlı (sabit) proteinüri

Ateş, havale (konvülzyon), ağır egzersiz, dehidratasyon (susuz kalma) ve hipovolemi, aşırı soğuğa maruz kalmak, epinefrin alımı, karın ameliyatları, kalp yetmezliği, idraryolu enfeksiyonu gibi nedenler geçici proteinüri oluştururlar.  Geçici proteinüride neden hemodinamik değişikliklerdir ve azalmış renak kan akımına bağlıdır.

Ortostatik proteinüri ayakta iken protein atılımının yatay pozisyondaki protein atılımına oranla artmış olmasına bağlı oluşan proteinüridir. Ergenlik döneminde %2-5 oranında ortostatik proteinüri görülmektedir. Okul çocukluğu ve ergenlikte kaılıcı, devam eden (persistan) proteinürinin en sık nedenidir. Bu dönmedeki Devamlı (sabit)  proteinürinin %60 nedeni ortostatik proteinüridir. Ortostotik proteinüri genellikle herhangi bir bulgu ve şikayet oluşturmaz. Hematüri (idrarda kanama), hipertansiyon, hipoalbuminemi, ödem, böbrek fonksiyon bozukluğu görülmez.Günlük 24 saatte atılan proteinüri 1gm'ı geçmez. Uzun dönem izlemde böbrek fonksiyonlarında bozulma görülmez.

Devamlı (sabit) proteinüri dört grup hastalığa bağlı oluşur: Glomerüler, tubuler, taşma ve sekretuvar proteinüri. Böbrek hastalığı bulgusu olmayan çocuklarda, kalıcı proteinüri böbrek hastalığının ilk bulgusu olabilir. Kalıcı proteinüri böbrek hastalığının bir belirtisidir.Öncelikle hastanın nefrotik sendrom olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer hastada nefrotik sendrom saptanmaz ise proteinüri başka glomerüler hastalıklara bağlı mı oluştuğu araştırılmalıdır. Ayrıca tubuler proteinüri, taşma proteinürisi, sekretuvar proteinüri nedenleri de düşünülmelidir.

Günlük 500 mg'dan fazla proteinürisi olan olgu da ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Hastalarda fizik muayenede ödem,  hipertansiyon,idrar bakısında hematüri,  laboratuvar incelemelerinde böbrek fonksiyon bozukluğu var iseproteinüri derecesi ne olursa olsun bu tür hastaların hastaneye yatırılması gereklidir.

Proteinüri mutlaka tedavi edilmelidir.

 

Devamı

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez