BÖBREK KİSTLERİ VE BÖBREĞİN  KİSTİK HASTALIKLARI

Böbrek kistleri genetik (kalıtsal) ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak; tek başına veya değişik hastalıklarla birlikte; tek veya iki böbrekte veya çok sayıda olabilen; çocuk veya erişkinlerde görülebilen; böbrek içersinde olan,  içerlerinde  sıvı içeren, dokunun normal bir parçası olmayıp, kendi ayrı çeperi olan keselerdir.

Çocuklarda genetiksel (kalıtsal)  ve  genetiksel olmayan nedenlere bağlı olarak iki grup böbrek kistleri ve kistik hastalıkları görülür.

Genetiksel (kalıtsal)  olmayan kistler:

- Basit kistler

- Multiloküler (çok odacıklı) kistler (kistik nefroma)

- Multikistik displastik böbrek

- Medüller spongöz böbrek (Cacchi ve Ricci hastalığı= kanaliküler kalisyal tübüler ektazi)

- Sporadik (kalıtsal olmayan, tek tük görülen) glomerülokistik hastalık

- Sonradan kazanılan kistik böbrek hastalığı

- Kaliksiyel divertükül ve piyolojenik kistler

- Parapyelik ve renal sinüs kistleri (bunlar nonparankimal kistlerdir)

- Hidatik(ekinokoka bağlı) kistler

              

Genetiksel (kalıtsal)  olan kistler:

-Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı

-Otozomal dominanat polikistik böbrek hastalığı

-Juvenil nefronofitisis-medüller kistik hastalık kompleksi

- Konjenital nefrozis

- Kortikal mikrokistik hastalık ( familyal hypoplastik glomerülokistik hastalık)

- Sistemik hastalıklarla birlikte olan kistik hastalık (Multipl malformasyonlarla birlikte olan kistik hastalık)

Çocuklarda böbrek kistleri önemlidir. Çünkü  bazı böbrek kistleri basittir ve hiç bir bulguya neden olmazken, bazı böbreğin kistik hastalıkları özellikle de genetiksel (kalıtsal)  olan kistler böbrek yetmezliğine neden olabilir. Özellikle de erişkinlerde böbrek kistleri böbrek kanseri ile bağıntılı olabilir. Bu nedenle böbrek kistlerinin ne tür böbrek kisti olduğunun ayrımının yapılması önemlidir.

DEVAMI 

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez