İDARİ GÖREVLER

2012 yılında : İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2012 yılında : İzmir Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

2011- 2012   : İzmir Medical Park Hastanesi Çocuk Kliniği Başkanlığı, VIP Polikliniği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumluluğu 

2009-2011 (Ekim) : Muğla Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2009-2011 (Ekim) : Muğla Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2009-2011 (Ekim) : Muğla Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

1998-2009 : Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan-Prematüre, Süt Çocuğu, Oyun Çocuğu, Acil - Yoğun Bakım Kliniği ve Hastane  Koordinasyon Şefi

2004-2009 :  Çocuk Periton Diyaliz Servisi Kurucusu ve Sorumlu Müdürü

1994-2009 :  Çocuk Hemodiyaliz Servisi Kurucusu ve Sorumlu Müdürü

1993-1998 :  Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Şef Mauvini

1986-2009 :  Pediatrik Nefroloji Polikliniği Kurucusu ve Sorumlu Hekimi

1985-1993 :  Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başasistan

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez