YÖNETİLEN UZMANLIK TEZLERİ

1-Minimal Lezyon Hastalığı ve Minimal Lezyon Dışı Nefrotik Sendrom Ayırımında Üriner Total IgG ve Subgrup Atılımlarının Değeri, Dr. Durgül Özdemir, 2000.

2-Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonu Lokalizasyonunu Saptamada Klinik, Laboratuar ve İdrar N-Asetil Beta Glukoaminidaz Değerinin Önemi, Dr. İbrahim Yılmaz Taşkiran, 2000.

3-Beş Yaş Altı Akut Gastroenterit Olgularında Rotavirüsün Önemi, Dr. Seda Geylani, 2001.

4-Pediatrik Ürolitiazis Olgularında Metabolik Nedenler, Dr. Rana Ural, 2002.

5-Çocukluk Çağı İlk Atak İdrar Yolu Enfeksiyonunda Akut Pyelonefrit Sıklığı ve Kalıcı Skar Oranı, Dr. Özlem Özdemir, 2002.

6-Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda Uygulanan Tedavi Protokollerine Yanıt ve Prognoz, Dr. Nezih Özgün, 2002.

7-Primer Monosemptomatik Nokturnal Enürezisde Diklofenak Sodyumun Tedavideki Yerinin  Değerlendirilmesi, Dr. Canan Küçük, 2003.

8-Çocukluk Çağında Vezikoüreteral Reflülü Hastaların Izlem Ve Tedavi Yöntemleri, Dr. Tanju Çelik, 2003.

9-Henoch-Shönlein Vasküliti’nde Oksidatıf Hasarın Rolü ve Renal Tutulumu Önlemede Profilaktik Omega-3 Kullanımı, Dr. Ayşegül Cebe, 2005.

10-Çocukluk Çağı Steroide Bağımlı İdiopatik Nefrotik Sendrom Olgularında Tedavi Seçenekleri ve Etkinlikleri, Dr. Özer Uysal, 2005.

11-Pediatrik Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Olgularda Etyolojik Nedenler, Yaşam Süreleri ve Yaşam Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi, Dr. Irmak Ünver İpek, 2006.

12-Monosemptomatik Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Alarm, Desmopressin ve Kombine Tedavinin Karşılaştırılması, Dr. Yüksel Özçelebi Bicilioğlu, 2006.

13-Hematüride Etiyoloji, Ayırıcı Tanıda Idrar Eritrosit Volümünün Değeri, Dr. Hakan Uzun, 2007.

14-Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Disfonksiyonunda Ürodinamik Inceleme Sonuçları ve Tedavi Yanıtları, Dr. Ceyhun Açari, 2007.

15-Bronşiolitis Obliteranslı Hastalarda Gastroözofageal Reflü Hastalığının Yeri, Dr. Betül Siyah, 2008.

16-Astım ve Alerjik Rinitli Çocuklarda Eozinofil Sayısı, Total IgE ve Spesifik IgE’nin Tanı Değeri, Dr. Nuh Yılmaz, 2008.

17-Periton Diyalizi Tedavisi Uygulanan Pediatrik Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sodyum ve Sıvı Uzaklaştırılmasının Kardiyovasküler Prognoza Etkisi, Dr. Hilal Koç, 2008.

18-Kronik Böbrek Yetmezlikli Diyaliz Hastalarında Kardiyak Fonksiyonlarının Dobutamin Stres  Ekokardiyografi  Ile Değerlendirilmesi, Dr. Ali Haydar Sever, 2008.

19--Akut Poststreptokoksik Glomerülonefitte Mannoz Bağlayıcı Lektin Gen Polimorfizmi, Dr. Deniz Tirak, 2008.

20-Antenatal Hidronefrozlu Olguların Etiyolojisi ve Prognozu, Dr.Demet Terek, 2008.

21-İnterrupter Tekniği Hışıltılı İnfantın Hava Yolu Direncini Saptamada Kullanılabilirliği Ve Asthım Tanısındaki Yeri, Dr. Gülcihan Demir Özek, 2009.

22- Kronik Böbrek Yetmezliğinde Trombosit Fonksiyonların Değerlendirilmesi, Dr. Funda Tayfun, 2009.

23- Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Troponin T’nin Kardiyak Etkilenmeyi Göstermedeki Yeri, Dr. Nihal Özdemir Karadaş, 2009.

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez