ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE  YAYIMLANAN MAKALELER

 

1.Süren T, Tanaç R, Köprübaşı F, Bak M: Solunum Sistemi Yabancı Cisimleri. Pediatrik  Pnömotoloji,  253-260 ; 1981.

2.Mir S, Cura A, Bak M: Kronik Böbrek Hastalığında Serum Ve Idrar Transferin Düzeyi. Pediatride Yenilikler,  251-256 ; 1984.

3.Özgür S, Bak M, Baruh H: Distal Renal Tubuler Asidosis. Pediatride Yenilikler, 269- 274 ; 1984.

4.Cura A, Mir S, Baruh H, Bak M: Çocukluk Çağı Akut Glomerulonefritlerinde Hipertansiyon, Oligo-Anüri Sıklığı Ve Sağıtım Sonuçları. Nefrolojide Yenilikler Sempozyum Kitabı,  499-509; 1985.

5. Bak M; Kronik Böbrek Yetmezliğinde Anemi Ve Demir Eksikliği. Dirim, 11-12, 323-329 ; 1988.

6.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Aydoğan A, Sürenkök Z, Yener H, Düzovalı Ö: Neonatal Tetanoz Vakalarının Epidemiyolojik Yönden Incelenmesi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi, 4 (6):21-32 ; 1989.

7.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Aslın İ: Annesi Gebelikte X Işını Almış Bir Holoprosensefalik Olgu. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi , 4 (6): 72-76 ; 1989.

8.Kendir G, Çetingül N, Çetingül E, Bak M, Üstün E, Taneli B: Cherubism. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 153-161 : 1990.

9. Bak M, Akçoral A, Çangar Ş, Öz F:   Yenidoğan Sepsisin Erken Tanısı Ve Sağaltımı. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 197-205 ; 1990

10. Bak M, Akçoral A, Çangar Ş, Öz F:   Neonatal Pnömonide Laboratuvar Bulguları. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6: 207-215 ; 1990.

11. Bak M, Akçoral A, Orhan Ö, Elmastaş H, Dizdarer G: Neonatal Geçici Idiopatik Hiperglisemi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 227-231 ; 1990.

12.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Gülmen G: Werdnig Hoffman Tanısı Alan Bir    Yenidoğan. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 247-251 ; 1990.

13.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Özcan T: Klippel Trenaunay Weber Sendromu Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6: 233-239 ; 1990.

14.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Serçin B: 202 Prematüre Bebeğin Izlem Ve Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 253-266 ; 1990.

15.İnan (Gürel) G, Bak M, Köprübaşı F, Günay İ: Porensefali. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6: 241-246 ; 1990.

16.Bak M, Dizdarer C, Hızarcıoğlu: Neonatal Kolestaziste Yaklaşım. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6 (3): 189-196 ; 1990.

17. Bak M, Dizdarer C, Hızarcıoğlu M: Yenidoğanda Serebral Asfiksi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6 (3): 179-187 ; 1990.

18. Bak M, Dizdarer C, Hızarcıoğlu M: Vücut Isısı Ve Ateş. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6 (3): 271-275 ; 1990.

19.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Çomak M, Cengiz Ö: Kabakulak Meningoansefalitli Olguların Tetkiki. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  6 (4): 305-313 ; 1990.

20. BakM, İnan G, Köprübaşı F, Serçin B, İnan S: 38 Salmonella Olgusunun Değerlendirilmesi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6 (4): 293-303 ; 1990.

21. Bak M, Dizdarer C, Hızarcıoğlu M: Akut Faz Reaktanları. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6 (4): 277-281 ; 1990.

22. Bak M, Dizdarer C, Hızarcıoğlu M: Prostaglandinler Ve Diğer Eikosonoidler. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  6 (4): 283-291 ; 1990.

23.Kendir G, Bak M: Wolfram Sendromu ( Vaka Takdimi). İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,7: 81-86 ; 1991.

24.Millik L, İnan G, Bak M: 1000 Prematüre Olgusunun Retrospektif Incelenmesi. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  7: 69-79 ; 1991.

25.Millik L, İnan G, Bak M: Prematürelerde Ölüm Risk Faktörleri. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  7: 81-92 ; 1991.

26. Bak M, Parlar A: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kardiyak Etkilenme. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  7: 175-184 ; 1991.

27.İnan (Gürel) G, Bak M, Köprübaşı F, Kuru A, Kayhan A, Güçlü A: Multikistik Böbrek Hastalıklı Bir Yenidoğan Olgusu. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi ,  7: 185-190 ; 1991.

28.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Dorak C, Yemez R, Neptün A: Akut Poststreptokoksik Glomerulonefritli 279 Olgunun Tetkiki. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  7: 205-219; 1991.

29.Gürel (İnan) G, Bak M, Köprübaşı F, Yemez R, Neptün A, Dorak C: Poststreptokoksik Glomerolonefritte Klinik Ve Laboratuvar Bulgularının Seyri. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  7: 221-230 ; 1991.

30.İnan G, Bak M, Canbolat A, Tıraş Ü, Dizdarer G, Köprübaşı F: İdrar Yolu Enfesksiyonlu Çocuklarda Idrar Kültürü Ve Antibiogram Sonuçları. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi, 7: 261-272 ; 1991.

31.İnan (Gürel) G, Bak M, Cengiz Ö, Sürenkök Z, Can Ş: Kliniğimizde 6 Yıldır Takip Ettiğimiz Nefrotik Sendromlu Olgularımız. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi, 7: 241-252; 1991.

32. Bak M, İnan G, Mir E: Veziko Ureteral Reflü- Olgu Sunumu. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  7 (3): 163-168 ; 1991.

33.Gürel (İnan) G, Bak M, Köprübaşı F: Artrogripozis Multipleks Konjenita Vakası. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,   8: 99-105 ; 1992.

34.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Düzovalı Ö, Büyükçapar M: 1 Yıl Boyunca Yenidoğan Servisinde Izlenen Gastroenterit Olguları. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Dergisi,  8: 121-129, 1992.

35.Mir S, Bak M, Sönmez F, Kabasakal C: Çocukluk Yaş Grubunda Hemodiyaliz. Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi,  2: 71-75 ¸1992.

36.Vergin RC, Ersoy B, Eroğlu Y, Bak M, Orhan Ö, Toksavul O, Eryılmaz N:     Diabetes Mellitus In Thalassemia Major. Med J Ege Univ ,  3 (3-4): 113-116 ; 1993.

37.Vergin RC, Güçlü S, Ersoy B, Orhan Ö, Bak M, Eryılmaz N, Tıraş Ü: Pulmonary Function In Beta Thalassemia Major. Med J Ege Univ ,  3 (3-4): 117-120 ; 1993.

38. Bak M, Hoşcoşkun C, Kabasakal C, Çoker A, Tokat Y, Mir S, Cura A, Yararbaş Ö:Kronik Hemodiyaliz Programına Alınan Çocuklarda  Arteriyo-Venöz Fistül Uygulamasının Uzun Süreli Sonuçları. Türk Nefroloji  Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi,  2: 55-58 ; 1993.

39. Bak M, Aksu N, Kabasakal C, Cura A: Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B, Hepatit C Enfeksiyonu Ve Hepatit B Aşı Uygulaması. İst Çocuk Klin Derg.,  28: 229-232 ; 1993.

40.Aksu N, Kabasakal C, Bak M, Hoşcoşkun C, Mir S: Çocukluk Çağı Hemodiyaliz Tedavisinde Subklavian Kateter Uygulaması. Diyaliz, Transplantasyon Ve Yanık/Dialysis, Transplantation And Burn,   7 (1): 1-5, 1993.

41. Bak M, Memiş A, Cura A: Nadir Bir Sistemik Hipertansiyon Nedeni: Portal Hipertansiyon.  İst Çocuk Klin Derg.,  29: 71-74 ; 1994.

42. Bak M: Endotoksik Şokta Inflamasyon Mediatörleri Ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Ege Pediatri Bülteni,  1 (1): 3-13 ; 1994.

43. Bak M, Günay İ, İnan G: İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisinde  Tek Doz Netilmisin Kullanımı. Ege Tıp Dergisi ,  33 (1-2): 91-93 ; 1994.

44. Bak M, Genel F, Targan Ş, Atlıhan F, Başdemir G:  Nefrotik Sendrom Ve Hemolitik Üremik Sendrom Birlikteliği. Türkiye Klin J Pediatr,   6 (1); 37-39 ; 1997.

45. Bak M, Genel F, Targan Ş, Önal H, Atlıhan F, Başdemir G ; Fin Tipi Konjenital Nefrotik Sendrom Olgusu. Klinik Bilimler Ve Doktor Dergisi ,  Cilt 3, Sayı 5, 737-739 ; 1997.

46.  Genel F, Atlıhan F, Bak M, Targan Ş, Paytoncu Ş, Fidan F, Umutlu N :  Hastanede Yatan Olgularda  Malnutrisyon Ve Anemi Prevalansı. T. Klin. J. Pediatr,   6, 173-177 ; 1997.

47.  Genel F, Atlıhan F, Bak M, Targan Ş, Fidan F :  Bone Marrow Hypoplasia In Gianotti-Crosti Syndrome. Turkish Journal Of Infection,  12 (2), 253-255 ; 1998.

48.  Can D, Oral R, Genel F, Babacan A, Targan Ş, Bak M, Atlıhan F : Neonatal Hepatitli Bir Olgu; Imipenemin Rolü. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi ,  36 (4): 79-82 ; 1998.

49.  Genel F, Targan Ş, Can D, Özyeşil I, Yalçın GA, Bak M, Atlıhan F : Pansitopeninin Eşlik Ettiği Opitz Trigonosefali Sendromu. Ege Pediatri Bülteni,   5 (2): 69-71 ; 1998.

50.  Can ,Oral R, Atlıhan F, Bak M, Genel F, Targan Ş : Prematüre Bebeklerde  Nozokomiyal Sepsis. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of Infection),   13 (1): 11-15 ; 1999.

51.  Arslanoğlu S, Serdaroğlu E, Güler E, Bak M, Kütükçüler N : Purpura Fulminans Ve Geçici Protein  S  Eksikliği Ile Birliktelik Gösteren Bir X’e Bağlı Agamaglobulinemi Olgusu. Ege Pediatri Bülteni 6 (4) : 165-170, 1999.  

52.Genel F, Atlıhan F, Bak M, Targan Ş, Can D, Oral R, Amaç O :  Yenidoğan Ünitesinde Multipl Ilaç Direnci Gösteren Salmonella Typhimurium Epidemisi Ve Meropenem Kullanımı. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of Infection) ,  14 (4): 475-478 ; 2000.

53.Serdaroğlu E, Hızarcıoğlu M, Özdemir Ö, Arslanoğlu S, Kayserili E, Bak M, Serdaroğlu G:  Gaucher Hastalığı : Olgu Sunumu. Ege Pediatri Bülteni 7 (1) : 33-36, 2000.

54.Genel F, Taşkıran Y, Can D, Bak M, Yıldırım H, Atlıhan F :  Doğum Travmalarının Değerlendirilmesi: Prospektif Çalışma.  Ege Pediatri Bülteni 7 (3) : 119-124, 2000.

55.  Genel F, Taşkıran Y, Can D, Atlıhan F, Bak M :  Spondilokostal Disostozlu Yenidoğan Olgusu. Ege Pediatri Bülteni 7 (3) : 141-143, 2000.

56.  İnce S, Targan Ş, Atlıhan Ş, Bak M, Genel F, Can D :  Neonatal Ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Chlamydia Trachomatis Pnömonisi. Ege Pediatri Bülteni 7 (3) : 189-193, 2000.

 57.Bak M, Serdaroğlu E, Çalkavur  Ş :  İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Laboratuvar Ve Görüntüleme Yöntemleri.  PGM Pediatri,   1 (2) ; E18 ; 2001.

58. Bak M, Serdaroğlu E, Çalkavur  Ş, Yazgan H, Cangar Ş : Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnada Desmopresin Tedavisi  Ve Nokturnal Poliüri.   PGM Pediatri, ; 1   (2) ; E15.; 2001.

59.   Bak M, Kılınç M,  Çalkavur  Ş,  Serdaroğlu E,  Cangar Ş  :  Çocukluk Çağı Tekrarlayan Idrar Yolu Enfeksiyonlarında Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri Ve Algoritm. PGM Pediatri,   1 (2) ; E17 ; 2001.

60.   Bak M, Apa H :   Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda Başlangıç Prednizolon Tedavisine Yanıt Ve Prognoz.  Klinik Bilimler & Doktor ,  Cilt 7,Sayı 1, 84-87 ; Ocak 2001.

61.  Apa H ,Bak M :   Steroide Rezistan Nefrotik Sendromda Siklofosfamid Tadavisi.Klinik Bilimler & Doktor ,  Cilt 7,Sayı 4, 509-511 ; Ocak 2001.

62.  Targan Ş, Atlıhan F, Genel F, Bak M, Fidan F, Can D, Arslanoğlu S :  Nötropenik Sepsisli Prematürelerde Rekombinant Insan Granülosit-Makrofaj-Koloni Stimulan Faktör (Rhgm-CSF) Tedavisi Prognozu Düzeltebilir.  Ege Pediatri Bülteni 8 (1) : 15- 20, 2001.

63.  Çalkavur Ş, Ural R, Ağın H, Targan Ş, Vergin C, Bak M, Atlıhan F :  Yenidoğanın Geç Hemorajik Hastalığı. .  Ege Pediatri Bülteni 8 (4) : 195- 200 ;  2001.

64.  Günizi Z, Genel F, Atlıhan F, Can D, Bak M, Şerbetçioğlu B : Matür Yenidoğanlarda Sensorinöral Işitme Kaybı Yönünden Risk Faktörleri Ve Işitmenin Değerlendirilmesinde Uyarılmış Otoakustik Emisyon Yöntemi. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi,  Cilt 25,1-7 ; 2001.

65.  Taş DB, Karapınar TH, Serdaroğlu E, Atlıhan F, Bak M :  Matür Yenidoğanlarda Sepsisde Mikroorganizmaların Dağılımı.   Ege Pediatri Bülteni 9 (1) : 9-13, 2002.

66.  Çalkavur Ş, Ural R, Ağın H,  Bak M  :  Bir Vaka Nedeniyle H Tipi Trakeoözofagiyal Fistül. Çocuk Dergisi 2(1) : 61-64, 2002.

67.  Bak M, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Ağın H, Kalkan S : Çocuk Hemodiyaliz Olgularında  Hemodiyaliz Sırasında Oluşan Akut Komplikasyonlar.  T Klin Pediatri,11 ; 66-69 ; 2002.

68.  Güler E, Arslanoğlu S, Ortaç R, Serdaroğlu E, Bak M  :  Normal Gamma Glutamil Transferaz  Düzeyleri Ile Seyreden Bir Intrahepatik Kolestaz Formu : Byler Sendromu. T Klin Pediatri, 11 ; 152 – 154 ; 2002.

69.Ağın H, Çalkavur Ş, Balım H, Bak M  :  Hidrokarbon Intoksikasyonu: 23 Olgunun Sunumu.  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Fakültesi Dergisi,  40 (1) : 25 – 29 ; 2002.

70.  Ağın H, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Ural R, Bak M :  Çocukluk Çağında Zehirlenmeler : Son 2 Yıldaki Olguların Değerlendirilmesi.  T Klin Pediatri ,  11 ; 186-193 ; 2002.

71.  Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Şaylan B, Ortaç R, Kütükçüler N, Bak M :  Griscelli Sendromu: Bir Olgu Sunumu.  ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,   3 ( 3) : 39-42 ; 2002.

72.  Ağın H, Çalkavur Ş, Özdemir D, Bak M :  A Case Of Theophylline Intoxication With Long QT Interval Secondary To Hypokalaemia.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:4 Sayı :2, 169-171 ;  Nisan 2003.

73.  Bilgili G, Çalkavur Ş, Özcan T, Kuşkaya M, Ortaç R, Bak M ; Şen S; Vergin C :  Venrikülo – Atriyal Şant Komplikasyonu Olarak Gelişen Enfektif Endokardit, Glomerülonefrit Ve Myelofibrozis : Patogenezde Immune Komplekslerin Rolü. Ege Pediatri Bülteni 10(2) : 103-106 ;  2003.

74.  Karabay Ö, Bak M, Silistreli E, Çalkavur Ş, Yürekli İ, Ağın H, Açıkel Ü : Çocuklarda Hemodializ Amaçlı Açılan Brakiobazilik Arteriyovenöz Fistüllerde Adventisya Disseksiyonunun Fistül Açıklığı Ve Olgunlaşması Üzerine Etkisi.    DEU Tıp Fakültesi, S. 221 – 228 ; Aralık 2003.

75.   Gülez N, Ağın H, Çalkavur Ş, Ergüdenler  Y, Genel F, Bak M :  Ağır Kombine Immune Yetmezlik : Olgu Sunumu.  ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,  4 (3) : 25 – 27 ; 2003.

76.Serdaroğlu E, Ural R, Çalkavur Ş, Bak M : Bir Olgu Nedeniyle Klasik Ksantinüri: ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,  4 (3) : 29 – 31 ; 2003.

77.   Bak M, Özfidan T, Meşe T, Cangar Ş, Tavlı V, Ağın H :  Hemodiyaliz Tedavisi Gören Pediatrik Kronik Böbrek Etmezlikli Hastaların Zaman Esaslı Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi.  Ege Pediatri Bülteni ,  11(1) : 37-47 ; 2004.

78.  Ağın H, Çalkavur Ş, Balım H, Çelik T, Bak  M  :  Çocuklarda Trisiklik Antidepresan Intoksikasyonu.   Çocuk Dergisi 4 (1) ; 46-50 ; 2004.

79.   Can D, Bilgili G, Genel F, Ağın H, Kalkan S,  Bak M, Atlhan F :  Yenidoğanda Noma Neonatorum Veya Ecthyma Benzeri Cilt Lezyonları Ile Karakterize Klebsiella Sepsisi. Ege Pediatri Bülteni ,  11(2) : 139-144 ; 2004.

80. Bak M, Ağın H, Çalkavur Ş :  Pediatrik Fokal Glomerülosklerozun Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr,   13:183-192 ; 2004.

81.  Çalkavur Ş, Ağın H, İşgüder R, Olukman Ö, Bak M :  Organik Fosfor Ve Karbamat Intoksikasyonu Saptanan 30 Vaka.  Çocuk Dergisi 4(2) : 118-125, 2004.

82.   Bak M, Ural R, Ağın H : Pediatrik Ürolitiazisde Metabolik Nedenler.  Türkiye Klinikleri  Pediatr,  13:104 -113 ; 2004.

83.  Bak M, Seardaroğlu E. Vezikoüreteral Reflüde Cerrahi Tedavi Endikasyonları: Aksu N, Avanoğlu A, Bak M, Danişmend N, Keskinoğlu A, Mir S, Özbek S, Özcan Z, Serdaroğlu E, Soylu A, Sönmez F, Söylet Y, Tekgül S, Ulman İ, Ziylan O :Çocuk Üroloji Derneği. Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri. Vezikoüreteral Kursu.25.10.2004.                                                                                                                               

84. Tüzün F, Gülfidan G, Serdaroğlu E, Gülle S, Can D, Bak M :  Çocukluk Çağı Idrar Yolu Enfeksiyonlarında E.Coli Ve Gram Negatif Patojenlerin Antibiyotik Direnci. Ege Pediatri Bülteni 12 (2) : 67-75 ; 2005.

85.Gülle S, Can D, Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Tüzün F, Bak M :  Prematüre Bebeklerde Intraventriküler Kanama  Sıklığı Ve Risk Faktörleri.  Ege Pediatri Bülteni, 12 (2) : 99-105; 2005.

86.  Özfidan T, Meşe T, Bak M, Tavlı V, Cangar Ş, Ağın H :  Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Frekans Esaslı Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr,  14:  26-35 ; 2005.

87.Diniz G, Aktaş S, Ortaç R, Kayhan A, Serdaroğlu E, Ergin M, Bak M :   A Regional Panorama Of Non-Tumoral Nephrectomy Reasons In Childhood. Aegean Pathology Journal 2, 71-76, 2005.

88. Bak M, Uzun H, Serdaroğlu E, Tüzün F, Can D, Gülle S :  Çocukluk Yaş Grubunda Hematüri Etiyolojisi.   İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi,  Cilt:15 , 23-29 ;2005.

89.   Gülle S, Bak M, Serdaroğlu E, Can D, Diniz G :  Wilson Hastalığı Ve Inflamatuar Myopati.   Türkiye Klinikleri J Pediatr ,  1 (10) : 91-93 ; 2005.

90.  Gülle S, Serdaroğlu E, Can D, Tüzün F, Bak M, Diniz G :  Tip V Glikojen Depo Hastalığı (Mcardle) Saptanan Bir Olgu.  Türkiye Klinikleri J Pediatr,  1 (10) : 76-78 ; 2005.

91.Gülle S, Can D,  Serdaroğlu E, Bak M, Diniz G :  Niemann -  Pick Hastalığı Tip C: Olgu Sunumu.  Türkiye Klinikleri J Pediatr,  1 (10) : 87 – 90 ; 2005.

92.Gülle S, Can D,  Serdaroğlu E, Bak M, Diniz G :  Gaucher Hastalığı Tip I. Türkiye Klinikleri J Pediatr,  1 (10) : 84 – 86 ; 2005.

93.   Gülle S, Bak M , Serdaroğlu E, Can D :  Ailesel Hiperkolesterolemide Cascade Filtrasyon Ile Düşük Dansiteli Lipoprotein Aferezinin Etkinliği. Türkiye Klinikleri J Pediatr,  1 (10) : 79 - 83 ; 2005.

94.Uzun H, Serdaroğlu E, Bak M : Non-Invaziv Yöntemlerle Tanı Konulamamış Çocukluk Çağı Hematüriolgularında Böbrek Biypsinin Teri Ve Izlem Sonuçları. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi,  45(3):138-140  ; 2005.

95.Uzun H, Serdaroğlu E, Bak M : İdrar Ortalama Eritrosit Volümlerinin (MCV) Hematürinin Kaynağının Belirlenmesindeki Rolü. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi,  45(4):194-197 ; 2005.

96.  Bak M, Cebe A, Serdaroğlu E :  Henoch-Schönlein Vaskülitinde Böbrek Tutulumu Ve Tadavisi.   Türkiye Klinikleri J Pediatr, 15: 12-25 ; 2006.

97. Bak M, Uysal Ö, Serdaroğlu E :  Çocukluk Çağı Steroid  - Bağımlı Idiopatik Nefrotik Sendrom Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 15: 59 – 65 ; 2006.

98.  Gülle S, Genel F, Can D, Bak M, Alper H :  Primer Immune Yetersizliklerin Pulmoner Komplikasyonları. Çocuk Solunum Dergisi,  1 (1) : 27 – 31 ; 2006.

99. Gerçek H, Can D, Altınöz S, Bilgili G, Gülle S, Kalkan S, Gerçek PA,  Bak M :  Bronşektazili 50 Pediatrik Olgunun Değerlendirilmesi.   Toraks Dergisi,   Cilt 7, Sayı 2 , 101-104 ;   Ağustos 2006.

100.Onur BG, Can D, Asilsoy S, Gülle S, Alper H, Bak M :  Kronik Öksürük Nedeniyle Başuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma.  Toraks Dergisi, Cilt 7, Sayı 2    104-108 ; Ağustos 2006.

101.Kalkan S, Dizdarer C, Tüzün F, Bilgili G, Özcan T, Bak M : Myopati, Hipokalemik Hipertansiyon  Ve Hipogonadizim : Bir 17 Alfa Hidroksilaz Eksikliği Sendromu Olgusu. Genel Tıp Dergisi ,  16(2): 71-75 ; 2006.

102. Bak M, Bıcılıoğlu Y, Serdaroğlu E, : Monosemptomatik Nokturnal Enüresiz Ve Tedavisi.   Pediatri Dergisi,  Cilt: 16 , Sayı: 2, 104-117 ; 2007.

103.  Can D, Çoban A, Gülle S, Asilsoy S, Büyükinan M, Serdaroğlu E, Bak M:  Topikal Glikokortikoid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu. Astım Allerji İmmünoloji , 5(3) : 121 - 124 ; 2007.

104. Bak M, Tümay D, Serdaroğlu E :  Doğum Öncesi Üriner Anomali Saptanan Olguların Izlemi.  Türkiye Klinikleri J Pediatr ,  16: 255 – 263 ; 2007.

105.Uzun H, Yavuz T, Aktaş A, Bak M : Hematürili Pediatrik Olgulara Pratik Tanı Yaklaşımı. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi,  47(1):262-266; 2007.

106.Uzun H, Ar K, Canan F, Aktaş A, Bak M :  A Case Of  Bardet Biedl Syndrome.  Düzce Tıp Dergisi, 3:60-63; 2008.

107.  Bak M, Tırak D: Nefrolojide Mannoz  Bağlayıcı Lektin. Türk Nefroloji  Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi,  17 (2): 44-52 ; 2008.

108. Bak M, Açarı C, Serdaroglu E: Çocuklarda Idrar Inkontinansı Ve Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Disfonksiyonu.  Türkiye Klinikleri J Pediatr, 17(4): 257-70; 2008.

109.Ünalp A, Gülle S, Can D, Bak M : Konjenital Myotoni: Becker Varyantı Olan Bir Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi 8(2):124-126, 2008.

110.Ünalp A, Gülle S, Bak M, Can D, Karadaş N, Serdaroglu E: Pür Nörolojik Bulgularla Gelen Bir Propionik Asidemi Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 18(2): 131-4; 2009.

111. Bak M, Gülle S, Özek D G, Serdaroglu E, Can D, Oran İ: Takatasu Arteriti. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 18(3): 222-7; 2009.

112. Bak M: İzmir Ilinde Iki Yaş Altındaki Çocuklarda Idrar Yolu Enfeksiyonu Insidansı, 1-4 Nisan, Www.Egepediatri2009.Org  www.egepesiatri 2009.org.  

113. Bak M, Gökgöz S Ç, Ünalp A: Neurological Manifestations Of Vitamin B12 Defıciency In 15 Infants. Journal Of Pediatric Neurology, 7: 275-278; 2009.

114.Tırak D, Gülle S, Demet C, Serdaroğlu E, Erbay A, Vergin C, Bak M: İnfantil Hepatik Hemnajiom. Ege Pediatri Bülteni 2009, 16(2):111-113.

115.Tırak D, Gülle S, Serdaroğlu E, Demet C, Genel F, Atlıhan F, Bak M: Neonatal Bartter Sendromu Olgusu. Ege Pediatri Bülteni 2009, 16(2):115-117.

116.Gülle S, Agın H, Asilsoy S, Atlıhan F, Bak M, Genel F, Can D: Two serious complicayions of organophosphate poisoning in the same patient: Acute pancreatitis and late-onset poyneuropatthy: Case report. Turkiye Klinikleri J Pediatr, 19 (1):62-5;2010.

117.Asilsoy S, Ağın H, Kayserili E, Bak M, Diniz A G, Can D: Pulmoner alveolar proteinozisli bir olgu. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 19 (3):244-8;2010.

118.Ağın H, Büyüktiryaki M, Atlıhan F, Asilsoy S, Bak M: Çocuk yoğun bakım hastaları için yeni bir skorlama sistemi: Modifiye APACHE II ve diğer skorlama sistemleriyle karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 30 (5): 1611-21; 2010.

119.ÇelikT, Bak M, Ulutaş K T: Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı Ve Tedavi Yöntemleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 1.4, 2010.

120.Diniz G, Aktaş S, Ortaç R, Kayhan A, Ergin M, Serdaroğlu E, Bak M: Pediatrik olgularda infeksiyonla ilişkili nefroktomilerin irdelenmesi ve ksantogranülomatöz pyelonefrit prevalansı. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 1(2):75-78; 2011.

121.Yıldırım H T, Diniz G, Aktaş S, Ortaç R, Ergin M, Targan Ş, Bak M: Neonatal kolestazda histopatolojik ayırıcı tanı, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi,  3(1):28-32; 2013.

122.Nacaroğlu H T, Gülle S, Bağ Ö, Alper H, Bak M, Can D : Classical Triad in Pulmonary Arteriovenous Malformation: Clubbing, Cyanosis and Policytemia - The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri,  Month: 8 Valume: 11 Issue 2 2013.

123. Özek G D, Asilsoy S, Bak M, Maden F, Can D:  Okul öncesi çocuklarda hava yolu direncini saptamada kullanılan interrupter tekniği için normal değerler. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 4(3):176-181; 2014.  

124.Bıcılıoğlu Y, Bak M, Serdaroğlu E:Monosemptomatik Nokturnal Enürezis Tedavisinde Desmopressin ile Kombine Edilen Alarm Tedavisinin Etkinliği.Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2):249-259;2020.

125. Açarı C, Serdaroglu E, Ulman İ, Bak M: Clinical criteria for the diagnosis of lower urinary tract dysfunction in children. Jour Umraniye Pediatr 2023;3(1):1–7.

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez