ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1.Süren T, Tanaç R, Köprübaşı F, Bak M: Solunum Sistemi Yabancı Cisimleri. XX. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 22-26 Haziran 1981.

2.Mir S, Cura A, Bak M: Kronik Böbrek Hastalığında Serum Ve İdrar Transferin Düzeyi. XIII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Temmuz  1984.

3.Özgür S, Bak M, Baruh H: Distal Renal Tubuler Asidosis.- XXIII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Temmuz 1984.

4.Cura A, Mir S, Baruh H, Bak M: Çocukluk Çağı Akut Glomerulonefritlerinde Hipertansiyon, Oligo-Anüri Sıklığı Ve Sağıtım Sonuçları.- Nefrolojide Yenilikler Sempozyumu, Erzurum,1985.

5.Çoker M, Bak M, Cura A: Çocukluk Yaş Grubunda Üreteropelvik Darlıkların Klinik Özellikleri.- VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kayseri. 9-12 Eylül 1987.

6.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Dorak C, Yemez R, Neptün A: 1982-1987 Yıllarında Tedavi Edilen 280 Akut Glomerulonefrit Vakasının Tetkiki.        XXXI. Milli Pediatri Kongresi,  İzmir,  22-25 Mayıs1988.

7.İnan G, Bak M, Canbolat A, Tıraş Ü, Dizdarer G, Köprübaşı F: Üriner Enfeksiyonu Olan 1023 Hastanın Idrar Kültürü Ve Antibiogram Sonuçları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, İzmir,  22-25 Mayıs1988.

8.İnan (Gürel) G, Bak M, Cengiz Ö, Sürenkök Z, Can Ş: 1982'den Beri Takip Ve Tedavi Ettiğimiz Nefrotik Sendrom Vakaları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi,İzmir,  22-25 Mayıs1988.

9.Akçoral A, Bak M, Çangar Ş, Öz F: Neonatal Pnömoni. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

10. Bak M, Akçoral A, Çangar Ş, Öz F: Yenidoğan Sepsisi. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

11.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Peynirci G, Cengiz Ö: 5 Yıllık Kalaazarlı Olgularımız. XXXII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa,  8-12 Ekim 1989.

12.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Özcan T :  Klippel Trenaunay Weber Sendromlu Bir Olgu. XXXII. Milli Pediatri Kongresi,Bursa,  8-12 Ekim 1989.

13.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Düzovalı Ö, Büyükçapar M:  1 Yıl Boyunca Yenidoğan Servisinde Izlenen Gastroenterit Olguları. XXXII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989.

14.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Kılıç B: Yenidoğan Menenjiti Olan 39 Olgunun Değerlendirilmesi. XXXII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989.

15.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Öztürk M: 1 Yıl Içinde Yatarak Sağıtım Gören 61 Meningokoksemili Olgunun Değerlendirilmesi. XXXII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989.

16.İnan G, Köprübaşı F, Bak M, Aydoğan A, Sürenkök Z, Yener H, Düzovalı Ö: Neonatal Tetanoz Vakalarının Epidemiyolojik Yönden Incelenmesi.  XXXII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989.

17.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Çomak M, Cengiz Ö: 1988 Yılı Içinde Hastanemize Başvuran  1388 Kabakulak  Olgusunun Değerlendirilmesi.  XXXIII. Milli Pediatri Kongresi,  Bursa, 8-12 Ekim 1989.

18.İnan G, Bak M, Köprübaşı F, Serçin B, : 1 Yıllık  Salmonella Olgularımız.  XXXIII. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989.

19. Bak M: Anne Sütünün Enfeksiyonlardan Koruyucu Etkisi. - Wyeth II. Ulusal Bilimsel Araştırma Yarışması, İstanbul, 1989.

20.Millik L, İnan G, Bak M: 1000 Prematüre Olgusunun Retrospektif Incelenmesi. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir,  17-21 Eylül 1990.

21.Millik L, İnan G, Bak M: Prematürelerde Ölüm Risk Faktörleri. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir, 17-21 Eylül 1990.

22. Bak M, Günay İ, İnan G: İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tek Doz Antibiyotik. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi,  Eskişehir, 17-21 Eylül 1990.

23.İnan G, Tanır M, Bak M, Yener H, Günay İ, Serçin B, Kocabaş B: 1989 Yılı Hiperbilirubinemi Olgularının Taranması: Etyoloji. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi Eskişehir, 17-21 Eylül 1990.

24.İnan G, Yener H, Bak M, Günay İ, Serçin B, Tanır M, Kocabaş B: 1989 Yılı Hiperbilirubinemi Olgularının Taranması: Prognoz. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir,  17-21 Eylül 1990.

25. Bak M, İnan G, Yendur G, Demirtaş E, Ortaç R: Metakromatik Lökodistrofi Olgusu. IX. Ulusal Patoloji Kongresi,  İzmir, 31 Ekim-4 Kasım 1990.

26. Bak M, Kabasakal C, Tekgül H, Ünlübay S, Mir S, Cura A: Kronik Hemodiyaliz Programına Alınan Çocuk Olgularının Sonuçları. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi,  Ürgüp, 1-4 Ekim 1992.

27.Kabasakal C, Bak M, Yüksel H, Akar O, Mir S, Cura A:  Obstrüktif Üropatilerde  Skar Gelişimi.  IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Ürgüp,  1-4 Ekim 1992.

28. Bak M, Hoşcoşkun C, Kabasakal C, Çoker A, Tokat Y, Mir S, Cura A, Yararbaş : Kronik Hemodiyalizli Çocuk Olgularında A-V Fistüller Ve Komplikasyonları. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi,  Ürgüp, 1-4 Ekim 1992.

29. Bak M, Memiş A, Cura A: Nadir Bir Hipertansiyon Nedeni: Portal Hipertansiyon. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon Kongresi, Ürgüp,  1-4 Ekim 1992.

30.Kabasakal C, Bak M, Aksu N, Mir S, Cura A: Çocuklarda Kronik Hemodiyaliz Programında Eritropoetin Uygulaması. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya,  2-5 Kasım 1992.

31. Bak M, Genel F, Mir S: Behçet Hastalıklı Bir Çocuk Olgusu. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya,  2-5 Kasım 1992.

32.Aksu N, Bak M, Kabasakal C, Tercan F, Cura A: Son 5 Yılda Idrar Yolu Enfeksiyonu Sağıtımında Sulfametoksazol-Trimetoprim Ve Nalidiksik Asit Kombinasyonunun Değeri. XXX. Türk Pediatri Ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İstanbul,  14-18 Haziran 1993.

33. Bak M, Aksu N, Kabasakal C,, Cura A: Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B, Hepatitc Enfeksiyonu Ve Aşı Uygulaması.  XXX. Türk Pediatri Ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. İstanbul, 14-18 Haziran 1993.

34.Mir S, Keskinoğlu A, Bak M, Tercan F, Kabasakal C, Kütükçüler N: Primer Iga Nefropatisinde Hücresel Immun Sistem Değişiklikleri.- X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi,  Bursa, 19-22 Ekim 1993.

35.Aksu N, Bak M, Kabasakal C, Gökşen D, Cura A: Nefrotik Sendromda Glomerül Bazal Membran Geçirgenliğinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkisi. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993.

36.Gökşen D, Bak M, Kabasakal C, Mir S: Sistemik Lupus Eritematosuslu Bir Kız Hastada Plazmaferez Ve Sitotoksik Ilaç Tedavisi. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993.

37. Bak M, Aksu N, Kabasakal C, Cura A: Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Enfeksiyonu Ve Hepatit B Aşı Uygulaması. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993.

38. Bak M, Aksu N, Özyürek R, Kabasakal C, Arcasoy M, Cura A: Çocuk Hemodiyaliz Olgularında Kardiyak Etkilenmenin Ekokardiyografi Ile Araştırılması. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993.

39. Bak M, Keskinoğlu A, Kabasakal C, Güçlü A, Mir S: Primer Iga Nefropatisinde Klinik Ve Patolojik Bulguların Prognoza Etkisi. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993.

40.Kabasakal C, Tercan F, Aksu N,Bak M, Cura A: Üriner Obstrüksiyonu Olan Ve Olmayan Hastalarda Renal Skarın Gidişi.   XXI. Ortadoğu Ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi,  İzmir, 24-27 Ekim 1993. 

41. Bak M, Özcan T, Başdemir G: Fokal Segmental Glomerulosklerozlu Iki Kardeş Olgu. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun,  11-14 Ekim 1994.

42. Bak M, Mir S, Cura A: Çocuk Hemodiyaliz Olgularında Hemodiyaliz Esnasında Kompleman Aktivasyonu Ve Sitokinler (IL-1, IL-1, TNF, IL-6). XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun, 11-14 Ekim 1994.

43. Bak M, Mir S, Keskinoğlu A, Cura A: Çocuk Hemodiyaliz Olgularında Hemodiyaliz Esnasında Lenfosit Subgruplarının " Flow Cytometric " Analizleriyle Membranların Biyouyumluluğunun Değerlendirilmesi.- XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun, 11-14 Ekim 1994.

44.Olcay A, Vergin C, Atlıhan F, Targan Ş, Bak M, Dizdarer C: Kavernöz Sinüs Infiltrasyonlu Bir Burkitt Lenfoma Olgusu.- VIII Pediatrik Tümörler Ve Tıpta Yenilikler 95 Kongresi, Mersin, 1-5 Mayıs 1995.

45.İnan G, Gülez P, Özcan T, Bak M, Betin N: İzmir Dr. Behçet Uz  Çocuk Hastanesi Nefroloji Polikliniğinde 10 Yılda Izlenen Nefrotik Sendromlu Olgular.  XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara,  4-8 Haziran 1995.

46.Özcan T, Bak M, Yendur G, Can D, Önal H:     İlk Tanı Idrar Yolu Enfeksiyonlarında Ampisillin-Sulbaktam Tedavisinin Etkinliği. 10. Türkiye Antibiotik Ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, 4-8 Haziran 1995.     

47. Bak M, Sivrikaya M, Özcan T, İnan G:    Çocuk Hemodiyaliz Olgularında       Hemodiyaliz Sırasında Oluşan Akut Komplikasyonlar.- XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Abant,  3-7 Ekim 1995.

48.Betin N, Polat S, Özkılıç H, Bak M: Kronik Hemodiyaliz Programındaki  Çocuklarda Intravenöz Demir Tedavisi. I. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Ankara, 29-31 Mayıs 1996. 49. Betin N, Olcay A, Bak M, Özcan T: Çocuklarda  Hipertansiyon. I. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi,  Ankara, 29-31 Mayıs 1996.

50. Bak M, Apa H, Özcan T, Betin N, Dayıoğlu O: Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromda Başlangıç Prednizolon Tedavisine Yanıt Ve Prognoz. I. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, 29-Ankara, 29-31 Mayıs 1996.

51. Bak M, Apa H, Özcan T, Betin N: Prednizolona Dirençli Nefrotik Sendromda Siklofosfamid Kullanımı.  I. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Ankara,  29-31 Mayıs 1996. 52. Betin N, Taş D.B, Bak M, Özcan T, Doğan N: Çocuklarda Iga Nefropatisinin Prognozui. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Ankara,  29-31 Mayıs 1996.

53.Fidan F, Targan Ş, Bak M, Genel F, Atlıhan F: Tedaviye Dirençli Kalaazar Olgusunda Amphoterecine B Uygulaması.  32. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Enfeksiyon, İstanbul, 23-26  Eylül 1996.

54.Genel F, Atlıhan F, Bak M, Targan Ş, Fidan F:   Kemikiliği Hipoplazisinin Eşlik         Ettiği Gianotti-Crosti Sendromu Olgusu. 32. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Enfeksiyon,  İstanbul, 23-27 Eylül 1996.

55. Bak M, Genel F, Targan Ş, Baran M, Başdemir G, Atlıhan F:  Nefrotik Sendrom Kliniği Gösteren Hemolitik Üremik Sendrom. XL Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14-17 Ekim 1996.

56.Betin N, Yendur G, Çangar Ş, Bak M, Özcan T: Tubulointersitisyel Nefrit. XL Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14-17 Ekim 1996.

57. Bak M, Genel F, Atlıhan F, Targan Ş, Önal H, Başdemir G: Fin Tipi Kongenital Nefrotik Sendrom Olgusu.  XL Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14-17 Ekim 1996.

58.Genel F, Bak M, Atlıhan F, Paytoncu Ş, Fidan F, Umutlu N, Akagündüz B: Hastanede Yatan Olgularda Malnutrisyon Ve Anemi Prevalansı. XL Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14-17 Ekim 1996.

59. Bak M, Şentürk H, Betin N: Membran Biyouymsuzluğunun Akut Hemodiyaliz Komplikasyonlarına Etkisi. XIII Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi,  İstanbul,  22-26 Ekim 1996.

60.Hüdaoğlu O.G, Genel F, Targan Ş, Bak M, Atlıhan F: Uzun Süreli TMP-SM Kullanımı Ve ALL. IX Pediatrik Tümörlar Ve Tıpta Yenilikler ‘96 Kongresi  , Ankara, 21-23 Ekim 1996.

61. Atlıhan F, Aktaş H, Targan Ş, Düzovalı Ö, Bak M, Vergin C: İfosfamid Tedavisi  Sonucu Gelişen Nefrotoksisitenin Izleminde Idrar b2 Mikroglobulinin Değeri. XII. Ulusal Kanser Kongresi, Ankara,  23-26 Nisan 1997.

62. Can D, Oral R, Atlıhan F, Bak M, Genel F, Targan Ş: Prematüre Bebeklerde  Nazokomiyal Sepsis.- VIII Ulusal Neonatoloji Kongresi,  İzmir, 26-29 Mayıs 1997.

63. Genel F, Yalçın G, Ergin I.Ö, Targan Ş, Bak M, Atlıhan F: Opitz Trigonocephaly Sendromu. VIII Ulusal Neonatoloji Kongeresi, İzmir, 26-29 Mayıs 1997.

64.Apa H, Dizdarer C,Çangar Ş, Bak M: İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitusta Renal Tutulumun Erken Belirlenmesi. II. Ulusal Pediatrik   Endokrinoloji  Kongresi, İzmir, 08-10 Ekim 1997.

65.Kılınç M., Bak M, Çalkavur Ş, Cangar Ş : Çocukluk Çağı Idrar Yolu Enfeksiyonlarında Görüntüleme Yöntemlerinin Algoritmi. XV. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi & Uluslararası Yaz Okulu. İzmir,  04-09 Ekim  1998.

66.Yazgan H,  Bak M, Çalkavur Ş, Cangar Ş : Primer Monosemptomatik Nokturnal Enüreziste Desmopressin’in Etkinliği Ve Yanıtı Öngören Faktörler.          XV. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi & Uluslararası Yaz Okulu. İzmir, 04-09 Ekim 1998.

67.Gülle S, Can D, Atlihan F, Bak M, Targan Ş, Genel F : Hipoksik Iskemik Ensefalopatili Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

68.Yetgin L, Atlihan F, Targan Ş, Bak M, Can D, Genel F : Yenidoğan Konvülziyonlarında Etyolojik Faktörler.UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

69.Ersoy E,  Atlihan F, Targan Ş, Uran N, Bak M, Can C, Genel F : Hipoksik Iskemik Ensefalopatide CPK-BB’nin  Prognostik Değeri. UNEKO’98 IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

70.Günizi Z, Atlıhan F,  Şerbetçioğlu B, Genel F, Bak M, Can D,  Targan Ş  : İşitsel Yönden Risk Taşıyan Yenidoğanlarda Işitmenin Transient Evok Otoakustik Emisyon Yöntemiile Değerlendirilmesi. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

71.Dayıoğlu O, Atlihan F, Can D, Bak M, Genel F, Targan Ş : Hipoksik Iskemik Ensefalopatili  Yenidoğanlarda Prognozun Değerlendirilmesinde Beyin-Omurilik Sıvısı Nöron Spesifik Enolaz Düzeylerinin Değeri.  UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

72.Akagündüz B, Atlihan F, Genel F, Bak M, Can D, Targan Ş : Yenidoğan Sepsisinin Tanısında Ve Prognozun Belirlenmesinde Prokalsitonin Düzeyleri. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

73.Fidan F, Atlıhan F, Can D,  Oral R,  Bak M, Genel F,  Targan Ş  : Nötropenik Sepsisli Prematürelerde, GM-CSF Redavisinin Nötrofil Kinetiği Ve Klinik Mortalite Üzerine Etkinliği. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

74.Genel F, Taşkıran Y, Bak M, Yıldırım H, Can D, Targan Ş,  Atlıhan F : Travmatik Doğum Olguları. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin,  25-28 Ekim 1998.

75.Genel F, Özdemir D, Targan Ş,  Can D,  Bak M, Atlıhan F : Yenidoğanda  Joubert Sendromu Olgusu.  UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

76.Can D, Öztükel B, Oral R, Targan Ş, Genel F, Bak M, Atlıhan F : Robert - SC Fokomeli Sendromu.   UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

77.Targan Ş, Atlihan F, Bak M, Genel F, Can D : Bir Kongenital Generalize Infantil Myofibromatosis Olgusu. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin,  25-28 Ekim 1998.

78.Taş D. Bahadır,  Can D, Atlihan F, Oral R, Bak M, Targan Ş, Genel F, Serdaroğlu E : Prematüre Servisinde Sepsis Etkenleri Ve Kültür Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

79.Genel F, Atlihan F, Bak M, Targan Ş, Can D, Oral R, Amaç O : Yenidoğan Ünitesinde  Multipl Ilaç Direnci Gösteren Salmonella Typhimurium Epidemisi Ve Meropenem Kullanımı. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

80.Taş D. Bahadır,  Atlihan F, Bak M, Targan Ş, Genel F, Can D : Yenidoğan Servisinde Sepsis Etkenleri Ve Kültür Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

81.Genel F, Durmaz B, Targan Ş, Can D, Bak M,  Atlıhan F : Ağır Trombozlarla Seyreden Yenidoğanda Protein S Eksikliği. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

82.Can D, Uslu Y, Güloğlu G, Genel F, Targan Ş, Bak M,  Atlıhan F : Yenidoğanda Intrakraniyal Kanama Ile Başvuran Bir Hemofili B Olgusu.  UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi,  Mersin, 25-28 Ekim 1998.

83.Hüdaoğlu O, Atlıhan F, Genel F,  Bak M,  Can D, Targan Ş, Özbek A  : Yenidoğan Bebeklerde Povidone-Iodine Kullanımının Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi.UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin,  25-28 Ekim 1998.

84.Çalkavur Ş,Özcan T, Kuşkaya M, Bilgili G,Ortaç R, Bak M, Şen S,Vergin C,Cangar Ş: Ventrikülo-Atriyal Şant Sonrası Gelişen Bakteriyel Endokardit, Glomerülonefrit Ve Myelofibrozis: Patagenezde Immun Komplekslerin Rolü. Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri  Kongresi, Ankara,  19-23 Mayıs  1999.

85.Arslanoğlu S, Ergüven B, Serdaroğlu E, Bak M: Sarsılmış Bebek Sendromu :Bir Vaka Takdimi.-  43. Milli Pediatri   Kongresi, Ankara,   20-23 Eylül 1999.

86.Arslanoğlu S, Güler E, Serdaroğlu E, Bak M,  Kütükçüler N   : Purpura Fulminans Ve Geçici Protein S Birlikteliği Gösteren Bir X’e Bağlı Agamaglobulinemi Vakası.  43. Milli Pediatri   Kongresi, Ankara,   20-23 Eylül 1999.

87.Arslanoğlu S, Güler E, Serdaroğlu E, Bak M  : Erken Süt Çocukluğu Döneminde Saptanan Bir Byler Hastalığı Vakası.-  43. Milli Pediatri   Kongresi, Ankara,   20-23 Eylül 1999.

88.Serdaroğlu E,  Özdemir Ö,  Aslanoğlu S, Bak M,  Serdaroğlu G  : Niemann-Pick Hasatlığı Tip C : Bir Vaka Takdimi. 43. Milli Pediatri   Kongresi, Ankara,  20-23 Eylül 1999. 

89.Arslanoğlu S, Çevik E,  Serdaroğlu E, Bak M,  Uran N, Tütüncüoğlu S: Alternan Hemipleji Ile Kliniğe Gelen Ve Geçici Antifosflipid Antikor Pozitifliği Saptanan Bir Moyamoya Vakası. 43. Milli Pediatri   Kongresi, Ankara,   20-23 Eylül 1999.

90.  Çalkavur Ş, Özdemir Ö, Şen S, Hekimgil M, Vergin C, Bak M :  Nefrotik Sendrom Ve Hodgkin Hastalığı Birlikteliği Olan Bir Bir Olgu. XVI. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon  Kongresi, İzmir,  14 - 16 Kasım, 1999.

91.  Taşkıran Y, Genel F, Can D, Targan Ş, Bak M, Atlıhan F: Spondylocostal  Dysostosis Olgusu. IV. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbı Genetik Kongresi. İzmir,  03 - 06 Mayıs 2000.  

92.Serdaroğlu E, Özdemir Ö,  Arslanoğlu S, Hızarcıoğlu M, Kayserili E, Bak  M :  Gaucher Hastalığı. IV. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbı Genetik Kongresi. İzmir,   03 - 06 Mayıs 2000.

93.Serdaroğlu E,  Çalkavur Ş, Bak M  :  Renal Klorid Kanal Geninde (CLCNKB) Delesyonu. IV. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbı Genetik Kongresi. İzmir,   03 - 06 Mayıs 2000.

94.  Serdaroğlu E,  Çalkavur Ş,  Özkan H, Bak M  :  İnfantil Kolestazla Seyreden Homozigot N1303K.  IV. Ulusal Prenatal Tanı  Ve  Tıbbı Genetik Kongresi. İzmir,   03 - 06 Mayıs 2000. 

95.Serdaroğlu E, Özdemir Ö, Bak M : UGT1A1 Geninde Homozigot Missens Mutasyona (W461R) Bağlı Crigler. 44.  Milli Pediatri Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.           

96.Güler E, Serdaroğlu E, Arslanoğlu S, Çalkavur Ş, Ortaç R, Aktaş S,  Bak M  :  Neonatal Kolestazlı Olgularda Etiyolojik Nedenler Ve Laboratuvar Incelemelerinin Değeri. 44.  Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

97.Serdaroğlu E, Çalkavur Ş,  Bak M  :  Bartter Sendromu Kliniği Ile Başvuran Homozigot Delta F508 Mutasyonlu Kistik Fibrosis Olgusu. 44. Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

98.Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Saylan B, Vergin C, Bak M  : Yenidoğan Döneminde Intrakranial Hemoraji  Ile Başvuran Faktör  VII Eksikliği Saptanan Bir Olgu.  44. Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

99.Sarıtaş T, Serdaroğlu E, Çalkavur  Ş, Kütükçüler N, Bak M : Tekrarlayan Enfeksiyonlarda Primer Immun  Yetersizlik Sendromları.  44. Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

100.Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Vergin C, Bak M  :  Kostmann Hastalıklı Bir Olgu. 44. Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.  

101.  Sarıtaş T, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Bak M  :  Agammaglobulinemili Bir Kız Olgu. 44. Milli Pediatri  Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

102. Özdemir D, Bak M, Serdaroğlu E, Arslanoğlu S, Çalkavur Ş : Sık Relapslı Minimal Lezyon Hastalığında Serum Igm  Yüksekliği. XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi.  İzmir,  14 - 18 Mayıs 2001.

103.Özdemir D, Bak M, Serdaroğlu E, Arslanoğlu S, Çalkavur Ş :  Üriner Total Ig G Ve Subgrup  Ekskresyonları Nefrotik Sendromlu Olgularda Böbrek Biyopsisi Yeni Bir  Gösterge Mi ?  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

104.Özdemir D, Ağın H, Çalkavur Ş, Bak M  :  Hemodiyaliz Hastalarında Qtc Ve Qtc Dispersiyonu. XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir, 14 - 18 Mayıs 2001.

105.Geylani S, Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Akta S, Kurugöl, Karaca Y, Bak M  :  Akut Ishalde Saccharomyces Boulardii’nin Kullanımı. XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

106.Taşkıran Y, Bak M, Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Durak H, Çapakaya G, Aydın A :  Çocukluk Çağı Idrar Yolu Enfeksiyonu Lokalizasyonunu Saptamada Idrar N-Asetil Beta Glukoaminidaz Değeri. XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir, 14 - 18 Mayıs 2001.

107.Ünsal H, Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Bak M,  :  Niemann Pick Tip B’li Bir Olgu.  XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi. İzmir, 14 - 18 Mayıs 2001.

108.Ağın H, Özdemir D, Çalkavur Ş, Bak M: Teofilin Entoksikasyonunda Hipokalemiye Sekonder Uzun Qtc Intervali: Olgu Sunumu. XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi. İzmir, 14 - 18 Mayıs 2001.

109.Ural R, Çalkavur Ş, Targan Ş, Vergin C, Bak M, Atlıhan F :  Basit Önlem, Ağır Sonuç : Yenidoğanın Geç Hemorajik Hastalığı.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

110.Gerçek H, Çalkavur Ş, Özdemir D, Uran N, Bak  M :  Bir Olgu Nedeniyle Joubert Sendromu.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi.  İzmir,  14 - 18 Mayıs 2001.

111.Gerçek H, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Ağın H, Uran N, Bak M:  Bir Olgu Nedeniyle Sandhoff Hastalığı.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

112.Özdemir S, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Özdemir D, Uran N, Bak M:  Bir Olgu Nedeniyle Tay Sachs Hastalığı.XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

113.Küçük C, Çalkavur Ş, Ağın H, Ortaç R, Bak M : Dermal Tutulumun Eşlik Ettiği Üç Aylık Edinsel Bir Visseral Leishmaniazis Olgusu.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,  14 - 18 Mayıs 2001.

114.Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Şaylan B,   Kütükçüler N, Bak M  :  Griscelli Sendromu: Bir Olgu Sunumu. XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi.  İzmir,  14 - 18 Mayıs 2001.

115.Özdemir D, Ağın H, Çalkavur Ş, Bak M :  Nefrotik Sendrom Kliniği Ile Başvuran Nadir Bir Entoksikasyon Olgusu.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

116.Özkan H, Targan Ş, Genel F, Çalkavur Ş, Atlıhan F, Bak M, Vergin C  : Makrositer Anemili 18 Olgu.  XXXVII.   Türk Pediatri Kongresi. İzmir,   14 - 18 Mayıs 2001.

117. Çalkavur Ş, Ural R, Ağın H,    Targan Ş, Vergin C, Bak M, Atlıhan F : İntrakraniyel Hemorajinin Bir Nedeni Olarak Yenidoğanın Geç Hemorajik Hastalığı. IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. İzmir, 08- 10 Mayıs 2002.

118.Çalkavur Ş, Ağın H, Ural R, Olukman Ö, Bak M   : Çocukluk Çağı Organik Fosfor, Karbamat Intoksikasyonları Ve Psödokolinesteraz Değerleri.  38. Türk Pediatri Kongresi.   İstanbul, 10–14 Haziran 2002.

119.Ağın H, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Ural R, Bak M : Çocukluk Çağı Akut Zehirlenmeleri. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul,  10 – 14 Haziran 2002.

120.Serdaroğlu E, Ural R, Çalkavur Ş, Ağın H, Bak M  : Klasik Ksantinürili Bir Olgu. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul,   10 – 14 Haziran 2002.  

121.Ural R, Çalkavur Ş, Serdaroğlu E, Ağın H, Bak M   : Pediatrik Ürolitiyazisde Metabolik Nedenler. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul,  10 – 14 Haziran 2002.

122.Geylani S, Çalkavur Ş, Ağın H, Karaca Y, Kurugöl Z, Bak M  : Beş Yaş Altı Akut Gastroenterit Olgularında Rotavirusun Önemi. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul,  10 – 14 Haziran 2002. 

123.Özdemir Ö, Çalkavur Ş, Ağın H, Aydın A, Kaya G.Ç, Bak M  : Çocukluk Çağı Ilk Atak Idrar Yolu Enfeksiyonlarında Akut Pyelonefrit Sıklığı Ve Kalıcı Skar Oranı. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul,10–14 Haziran 2002. 

124. Bak M, Özdemir D, Serdaroğlu E,  Çalkavur Ş, Ağın H  : Üriner Total IG G Ve Subgroup Ekskresyonları  2 - 7  Yaş Arası Nefrotik Sendromlu Olgularda Böbrek Biyopsisi Için Bir Gösterge Mi ?   3. Ulusal Pediatrik Nefroloji  Kongresi.   Antalya, 10 - 13  Kasım 2002.

125. Bak M, Ural R,  Çalkavur Ş, Serdaroğlu E,  Ağın H  : Pediatrik Ürolitiyazisde Metabolik Nedenler. 3. Ulusal Pediatrik Nefroloji  Kongresi. Antalya,  10 - 13   Kasım 2002. 

126.Ağın H, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Ural R, Bak M:  Çocukluk Çağında Zehirlenmeler: Son 2 Yıldaki  Vakaların Değerlendirilmesi. T Klin Farmakoloji, 2003.

127.Ağın H, Çalkavur Ş, Uzun H, Bak M: Çocuklarda Amitraz Zehirlenmesi: Yedi Olgunun Klinik Ve Laboratuvar Bulguları. T Klin Farmakoloji, 2003.

128.Kaya Ç K, Özdemir Ö, Aydın A, Çalkavur Ş, Taşcı C, Ağın H, Bak M, Durak H : İlk Kez Semptomatik Idrar Yolu Imfeksiyonunda Tc-99m DMSA Sintigrafisi Ve Klinik Parametreler: XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Samsun, 10-14 Mayıs 2003.  

129.Ağın H, Çalkavur Ş, Balım H, Çelik H, Bak M  : Trisiklik Antidepresan Intoksikasyonu:  35 Pediatrik Olgunun Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya,   17 - 22  Haziran 2003.

130. Bak M, Özgün N, Çalkavur Ş,  Ağın H, Serdaroğlu E, Bilgili G: Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromunda Etyoloji Ve Prognoz.  39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya,   17 -  22  Haziran 2003.

131.Ağın H, Çalkavur Ş, Uzun H,  Bak M   : Çocuklarda Amitraz Zehirlenmesi: Yedi Olgunun Klinik Ve Laboratuvar Bulguları.  39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya,   17 -  22  Haziran 2003.

132.Ağın H, Çalkavur Ş, Balım H, Bak M  : Hidrokarbon Intoksikasyonu : 23 Olgunun Sunumu.  39. Türk Pediatri Kongresi.  Kapadokya,  17 -  22  Haziran 2003.

133.Çapar Z, Ağın H, Vergin C, Bak M: Lokal Anestezi Sonrası  Methemoglobinemi Saptanan Bir Olgu.     39. Türk Pediatri Kongresi.  Kapadokya,  17 -  22  Haziran 2003.

134. Bak M,  Ağın H, Çalkavur Ş, İpek I, Serdaroğlu E, Bilgili G, Pınar G : Pediyatrik Hemodiyaliz Olgularında Böbrek Yetmezliği Etyolojisi Ve Kronik Hemodiyaliz Programında Ortalama Yaşam Oranı.  39. Türk Pediatri Kongresi. Kapadokya,   17 -  22  Haziran 2003.

135. Gülfidan G, Ağın H, Ayhan F.Y, Sorguç Y, Yaşar N, Can D, Bilgilii G, Bak M : Yenidoğan  Kliniğinde Ortaya Çıkan Hastane Kökenli Bir Salmonella Epidemisi.  Hastane İnfeksiyonları  Kongresi. Ankara,15–18 Nisan 2004. 

136. Serdaroğlu E, Bak M,  Ünver İ, Gülle S, Can D : Çocukluk Çağı Hemodiyaliz Hastalarında Sağkalım Oranları Ve Etkili Faktörler. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, Eylül 2004. 

137. Bak M, Serdaroğlu E, Ünver İ, Gülle S, Can D: Çocukluk Çağı Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Etiyoloji.Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, Eylül 2004.   

 138. Bak M, Serdaroğlu E, Uzun H, Gülle S, Can D :  Pediyatrik Hematüride Etiyoloji. Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, Eylül 2004.  

 139.  Serdaroğlu E, Bak M, Uzun H, Gülle S, Can D :  İdrar Ortalama Eritrosit Volümlerinin (MCV)  Hematüri Kaynağının Belirlenmesinde Rolü. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi. Antalya,  Eylül 2004.

140. Gülle S, Serdaroğlu E, Can D, Uzun H, Açarı C, Bak M :  Ailesel Hiperlipidemi TİPII’li Olguların Tedavisinde Cascade Filtrasyon Ile Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL) Aferezi. 48. Milli Pediatri Kongresi.  4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi.  Samsun, 21 - 24 Eylül 2004.

141.  Gülle S,  Can D, Serdaroğlu E,  Uzun H, Özmen D, Bak M:  Nıjmegen Breakage Sendromlu Bir Olgu. 48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi.     Samsun, 21- 24 Eylül 2004.

142.Can D, Özcan C, Gülle S, Serdaroğlu E, Uzun H,  Bak M  :  Yabancı Cisim Aspirasyonunda Öykünün Önemi. 48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi.  Samsun, 21 - 24 Eylül 2004.

143.  Can D, Alper H,  Gülle S, Serdaroğlu E, Derici S, Bak M  :  Timus Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu. 48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi.  Samsun, 21 - 24 Eylül 2004.

144.  Özen S, Gülle S, Can D Serdaroğlu E,  Karadaş U, Bak M  :   İmmun Trombositopenik Purpura (ITP) Ile Seyreden  Bir Brusellozis Olgusu.48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. Samsun, 21- 24 Eylül 2004.

145.  Uzun H, Gülle S, Can D Serdaroğlu E,   Ar K,  Bak M  :  Bardet-Biedl  Sendromlu Olgu. 48. Milli Pediatri Kongresi. 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. Samsun,  21 - 24 Eylül 2004.

146.  Bak M, Güçlü R, Serdaroğlu E, Çalkavur Ş, Ağın H, Kalkan S: Steroid Tedavisi Alan Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Profilaktik Kalsiyum Ve D Vitamin Kemik Metabolizmasına Etkileri.  IX.Ulusal Pediatrik  Endok.Ve Diyabet Kong. Malatya,   27 Eylül - 01 Ekim 2004. 

147.  Kalkan S, Özkan H, Gülle S, Ağın H, Can D, Çalkavur Ş, Dizdarer C,  Bak M :   Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. IX.Ulusal Pediatrik Endok.Ve Diyabet Kong.   Malatya, 27 Eylül - 01 Ekim  2004. 

148.Ayhan S, Özkayın N, Denizkara O, Serdaroğlu E, Şen S, Aksu N, Bak M, Mir S, Başdemir G : Ege Bölgesinde Konjenital Ve Infantile Nefrotik Sendromlar.  XVII. Ulusal Pataloji Semopzyumu.  Gaziantep,   01- 06 Ekim 2004.

149.  Diniz G, Aktaş S, Ortaç R, Ergin M,  Serdaroğlu E, Kayhan A,  Bak M :   Pediatrik Olgularda Enfeksiyonla Ilişkili Nefrektomilerin Irdelenmesi Ve Ksantogranülomatöz Pyelonefrit Insidansı.  XVII. Ulusal Pataloji Semopzyumu. Gaziantep,   01- 06 Ekim 2004.

150.Tüzün F, Gülfidan G, Serdaroğlu E, Yüce A, Bak M : Çocuklarda Idrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri Ve Antibiyotik Direnç Paternleri.  1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi .   Uludağ - Bursa,  20 -  23  Şubat 2005.

151.Erbay A, Kazancı E, Emre M,  Karaca İ, Diniz G, Bak M, Vergin C: Nörofibromatozis Tanılı Hastada Rabdomyosarkom Tedavisi Sonrası Gelişen Fankoni Sendromu. XVI. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya,    20 -  24  Nisan  2005.

152.  Tüzün F, Gülfidan G, Serdaroğlu E, Yüce A, Gülle S, Can D, Bak M :  Çocukluk Yaş Grubu Idrar Yolu Enfeksiyonlarında E.Coli Ve Antibiyotik Direnci. Nefroloji Ve Transplantasyonda Enfeksiyon  Kongresi.  İzmir,  27- 30 Nisan 2005.

153.  Gülle S, Bak  M,  Serdaroğlu E, Can D.  :   Ailesel Hiperkolesterolemide Cascade Filtrasyon Ile LDL Aferezi Ve Etkinliği.   VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme Ve Metabolik Hastalıklar Kongresi.  Ankara,  27 -  30  Nisan 2005. 

154. Gülle S,   Can D, Serdaroğlu E,  Bak  M : Gaucher Tipi I Olgu Sunumu. VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme Ve Metabolik Hastalıklar Kongresi.  Ankara,  27 -  30  Nisan 2005. 

155. Gülle S,  Bak M,  Serdaroğlu E, Can D.: Wilson Hastalığı Ve Inflamatuar Myopati Birlikteliği. VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme Ve Metabolik Hastalıklar Kongresi.   Ankara,  27 -  30  Nisan 2005. 

156.Gülle S, Can D, Serdaroğlu E,  Bak M  :  Nieman Pick Tip C Olgusu.   VIII. Uluslararası  Katılımlı Beslenme Ve Metabolik Hastalıklar Kongresi. Ankara,  27 -  30  Nisan 2005. 

157.  Gülle S, Serdaroğlu E, Can D, Tüzün F, Bak  M, Diniz G. : Tip Glikojen Depo Hastalığı (Mcardle) Saptanan Bir Olgu. VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme Ve Metabolik Hastalıklar Kongresi.  Ankara,  27 -  30  Nisan 2005.

158. Gülle S,  Bak M, Serdaroğlu E, Can D, Erbay A, Vergin C. : Refrakter Trombotik Trombositopenik Purpuralı Bir Olgu.V. Ulusal Pediatrik Hematoloji  Kongresi. İzmir,  11 -  14  Mayıs  2005. 

159.  Gülle S, Genel F, Serdaroğlu E, Can D, Atlıhan F,   Bak M  :  Tip IV Lupus Nefritli Çocuklarda Terapötik Plazma Exchange Uygulaması. 49.  Milli Pediatri  Kongresi.  İstanbul,  14  - 17. 09. 2005.     

160.Özdemir S, Meşe T,  Bak M,  Tüzün  T.F,  Öz L, Cangar Ş. :  Takayasu Arteriti.  49.  Milli Pediatri  Kongresi.   İstanbul, 14 - 17. 09. 2005.

161.Gülle S, Özek DG, Serdaroğlu E, Can D, Bak M : Organik Fosfor  Entoksikasyonunun Geç Bulgusu. Polinöropati.  49.  Milli Pediatri  Kongresi.  İstanbul, 14 - 17. 09. 2005. 

162.  Genel F, Gülle S, Can D, Asilsoy S,  Bak M,  Alper H. :   Primer Immune Yetmezlikli Olgularda Pulmoner Komplikasyonlar.  XIII. Ulusal  Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. İzmir, 27 Eylül - 01 Ekim 2005.

163.  Onur B.G., Can D,  Köse S,  Gülle S,  Bak M  :   Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu.  XIII. Ulusal  Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi.  İzmir, 27 Eylül -  01 Ekim 2005.

164.  Özkan M, Serdaroğlu E, Kara O.D., Nohutçu N, Gönenç S, Ar S, Kıdak L.B., Bak M, Aksu N :  İzmir Ili 0 – 2 Yaş Arası Çocuklarda Idrar Yolu Enfeksiyonu Sıklığı: Ilk Altı Aylık Sonuç.  II. Nefroloji Üroloji Transplantasyon Ve Enfeksiyon Kongresi.   İzmir, 22 – 24 Mart   2006.  

165. Çoban A, Can D, Gülle S, Asılsoy S, Serdaroğlu E,  Bak M : Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu. XVI. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi.  Antalya, 04 - 08 Kasım 2006.

166. Gülle S, Can D, Genel F,  Serdaroğlu E,  Bak M :  Salmonella Enfeksiyonu Ve TBC Lenfadenit Ile Presente Olan IL-12 Defekti.  XVI. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 04 – 08 Kasım 2006.  

167. Can D, Gülle S, Korkutan E, Hüdaver A, Serdaroğlu E, Bak M: Çomak Parmağın Nadir Bir Nedeni: Akciğerde Arteriyovenöz Malformasyon. 50. Milli Pediatri Kongresi.    Fin – Türk Pediatri Günleri. Antalya,  08  - 12 Kasım 2006.

168. Can D, Gülle S, Korkutan E, Hüdaver A, Serdaroğlu E,  Bak M: Çocukluk Çağı Miyopatisine Genel Yaklaşım. 50.Milli Pediatri Kongresi. Fin – Türk Pediatri Günleri.    Antalya, 08  - 12 Kasım 2006.

169.  Gülle S, Açarı C,  Serdaroğlu E, Can D,  Bak M : Çocukluk Çağı Artitinde Etiyoloji. 50. Milli Pediatri Kongresi.  Fin – Türk Pediatri  Günleri.  Antalya, 08  - 12 Kasım 2006.

170. Tekin L, Gülle S, Can D,  Serdaroğlu E,  Bak M: Myozitis Ossifikanslı Iki Olgu. 50.  Milli Pediatri Kongresi. Fin – Türk Pediatri Günleri.  Antalya,   08  - 12 Kasım 2006.

171. Gülle S, Can D,  Karkıner A, Aktaş S, Hüdaver A, Bak M: Akciğer Absesinden Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyona. 50. Milli Pediatri Kongresi.  Fin – Türk Pediatri Günleri.  Antalya, 08  - 12 Kasım 2006.

172.  Erbay A, Yüce A, Saruhan H, Kazancı E, Vuruşkaner Ş, Gemalmaz N, Yılmaz B, Gülez N, Bak M,  Hoşgör M,  İnan S, Vergin C;   Dr. Behzet Uz Çocuk  Hastanesinde Akut Transfüzyon Reaksiyonlarının Görülme Sıklığı. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. Bursa, Mart 2007.

173.  Kazancı E, Erbay A, Yılmaz B, Serdaroğlu E, Tırak D, Bak M, Vergin C.:  Orak Hücreli Anemi Hastalarında Renal Fonksiyonlar. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. Bursa, Mart 2007.

174.  Koç H, Gülle S, Can D, Serdaroğlu E, Bak M: İzleminde Periferik Fasial Paralizi Gelişen Osteopetrorickets Olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla, 16 – 20 Mayıs 2007.

175.Can D, Çoban A, Gülle S, Asilsoy S, Büyülinan M, Serdaroğlu E, Bak M :   Topikal Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Cıshing Sendromu. 43. Türk Pediatri Kongresi.  Muğla, 16 – 20 Mayıs 2007.

176.Tırak D,  Gülle S,  Serdaroğlu E, Can D, Genel F, Atlıhan F, Bak M:  Neonatal Barter Sendromu Olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla,   16 – 20 Mayıs 2007.   

177.   Gülle S, Can D, Genel F, Serdaroğlu E, Bak M, Hershfield M:   Nadir Bir Immün Yetmezlik: Pürin Nükleozid Fosforilaz Eksikliği. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla,   16 – 20 Mayıs 2007.

178. Tırak D,  Gülle S, Can D, Serdaroğlu E, Erbay A, Vergin C, Bak M : İnfantil Hepatik Hemanjiyoendotelyomalı Olgu. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla,    16 – 20 Mayıs 2007.

179. Bak M, Açarı C,  Serdaroğlu E, Avanoğlu A, Ulman İ. :  Çocuklarda Idrar Kaçırma Nedenleri. 43. Türk Pediatri Kongresi.  Muğla, 16 – 20 Mayıs 2007.

180. Bak M, Açarı C,  Serdaroğlu E, Avanoğlu A, Ulman İ : Çocuklarda Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Disfonsiyonu. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla, 16- 20 May. 2007.

181. Çoker M, Uçar S, Büyükinan M, Şimşek R.D, Darcan Ş, Bak M, Can D, Serdaroğlu E, Gülle S, Özhan B, Can Ş. :  Homozigot Ailesel  Hiperkolesteroleni Hastalarda Beş Yıllık LDL-Aferez Deneyimi.  43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla,  16 – 20 Mayıs 2007.

182.  Düzova A, Bakkaloğlu A, Poyrazoğlu H, Kalyoncu M, Delbaş A, Alpay H, Bek K, Söylemezoğlu O, Peru H, Bak M, Akıl İ, Akkök N, Bayazıt A, Özçakar B, Gür A, Zelal B. ;  Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği: Ulusal, Çok Merkezli Prospektif Çalışmanın Ilk Verileri. 24. Ulusal Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, Ekim 2007.

183.   Baraç R, Can D, Asilsoy S, Gülle S, Bak M  :   Reaktif Hava Yolu Hastalarında Risk Faktörlerinin Araştırılması.  XV. Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi.    Antalya , 16 – 20 Ekim 2007. 

184.  Ünalp A, Gülle S,  Bak  M, Can D, Karadaş N, Serdaroğlu E  :  Pür Nörolojik Bulgularla Gelen Bir Propionik Asidemi Olgusu.  Uludağ Pediatri Kış Kongresi. Bursa, 17- 20 Şubat 2008.                       

185.   Ünalp A, Gülle S,  Can D,  Bak M :  Konjenital Miyotoni: Becker’s Variantı Olan Bir Olgu Sunumu. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi.   Bursa,  17 – 20  Şubat  2008.

186.   Ünalp A,  Bak M, Gülle S,  Vergin C, Can D,  Serdaroğlu E  : Infantil  Megaloblastik Anemilerde  Nörolojik Tutulum.  4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi. Bursa,  17 – 20  Şubat  2008.  

187.  Kayserili E, Bak M, Ağın H, Gülle S, Asilsoy S, Serdaroğlu E, Bayır Ö :  Multipl Kavernöz Malformasyon’lu Bir Olgu Sunumu. V Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi. Antalya,  8-12 Nisan 2008. 

188. Ağin H, Bak M, Kayserili E, Gülle S. Kronik Paresetomol Entoksikasyonlu Bir Olgu.   V Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi. Antalya,  8-12 Nisan 2008. 

189. Atlıhan F, Kayar S, Genel F, Bak M, Özbek E: Uzamış Sarılıklı Yenidoğanların Idrar Yolu Enfeksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Antalya,  9-12 Nisan 2008.

190.Ağın H, Ünalp A, Apa H, Kayserili E, Bak M: İntravenöz Valproat Kullanılan Pediatrik Status Epileptikus Olgularımız. X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Trabzon, 28-31 Mayıs 2008.

191. Ağın H, Kayserili E, Bak M: Akut Bilinç Değişikliği Ile Başvuran Hastalarda Idrarda Ilaç Tarama Testi. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi. İstanbul, 30 Mart-3 Nisan 2009.

192. Terek D, Bak M, Özbek E, Genel F, Atlıhan F, Serdaroğlu E: Antenatal Hidronefrozlu Vakaların Doğum Sonrası Izlem Sonuçları. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17), Çeşme, İzmir, 27-30 Nisan 2009

193. Kayserili E, Ağın H, Ünalp A, Cartı Ö, Bak M: Sarsılmış Bebek Sendromu Ve Osteogenezis İmperfekta. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi. İstanbul, 30 Mart-3 Nisan 2009.

194. Ünalp A, Kayserili E, Özsu E, Ağın H, Bak M: Serebral Palsili Çocuklarda Uyku Bozuklukları. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. İstanbul, 27-29 Mayıs 2009.

195. Ağın H, Gülfidan G, İşgüder R, Kanık E, Kayserili E, Erdem T, Ayhan Y, Bak M: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Mikrobiyolojik Verileri. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi. Adana, 22-26 Mart 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez