KATILDIĞIM ULUSAL KONGRELER VE TOPLANTILAR

1. XX. Türk Pediatri Kongresi.İstanbul, 22-26 Haziran 1981.

2. XXIII. Türk Pediatri Kongresi.İstanbul, 23-27 Temmuz 1984.

3. Romatizmal Hastalıklarda Yenilikler. İzmir, 9-10 Mayıs 1985.

4. Acil Medikal Hastalıkların Tedavisinde Yenilikler. İzmir, 16-17 Nisan 1987.

5. XXXI. Milli Pediatri Kongresi.  İzmir,  22-25 Mayıs 1988.

6. Pediatrik Endokrinoloji Toplantısı. İzmir, 5 Haziran 1992.

7. IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi.  Ürgüp, 1-4 Ekim 1992.

8. XXXVI. Milli Pediatri kongresi. Antalya,  2-5 Kasım 1992.

9. Moleküler Genetik ve Tıpta Uygulamalar Kursu. İzmir, 1-3 Aralık 1992.

10. Antibiotik Kullanımı Toplantısı. İzmir, 12 Mart  1993.

11. Pediatrik Onkolojide Acil Sorunlar Toplantısı. İzmir, 3 Nisan 1993.

12. XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. İstanbul, 14-18 Haziran 1993.

13. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Bursa, 19-22 Ekim 1993.

14. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi.  İzmir, 24-27 Ekim 1993.

15. III. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri. Antalya, 29 Nisan 1994.

16. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Samsun,  11-14 Ekim 1994.

17. Hemodiyaliz Uygulamaları ve Hastaların İzleminde Güncel Yaklaşım. Ankara, 5-7 Temmuz 1995.

18. XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Abant,  3-7 Ekim 1995.

19. III. Ege Romatoloji Günleri.  İzmir, 17-18 Kasım 1995.

20. I. Ege Hemofili Günleri. İzmir, 24 Kasım 1995.

21. Çocuklarda Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonlatı ve İşeme Bozuklukları. Aydın, 8 Mart 1996.

22. Çocuk Beslenmesinde Yenilikler Toplantısı. İzmir, 29 Mart 1996.

23. Çocuk Hakları Çalışma Günleri. İzmir, 13-14 Nisan 1996.

24. Çocukluk Çağı Solunum Sistemleri İnfeksiyonları. İzmir, 25-26 Nisan 1996.

25. I. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi.  Ankara, 29-31 Mayıs 1996.

26. XIII Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  İstanbul,  22-26 Ekim 1996.

27. Pürülan Menenjit Tanı ve Tedevisinde Yenilikler. İzmir, 25 Şubat 1997.

28. Sağlıklı Çocuk Beslenmesi Kursu. İzmir, 7 Mart 1997.

29. VIII Ulusal Neonatoloji Kongresi.  İzmir, 26-29 Mayıs 1997.

30. II. Ulusal Pediatrik   Endokrinoloji  Kongresi. İzmir, 08-10 Ekim 1997.

31. Pediatride Radyolojik Yaklaşım. İzmir, 10 Aralık 1997.

32. VI. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri. Erciyes, 23 Mart 1998. 

33. XV. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi & Uluslararası Yaz Okulu. İzmir, 04-09 Ekim 1998.

34. UNEKO’98  IX. Ulusal Neonatoloji  Kongresi, Mersin, 25-28 Ekim 1998.

35. Tüberküloz Toplantısı. İzmir, 20 Kasım 1998.

36. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Pediatri Günleri Sempoz yumu. İzmir, 26-27 Kasım 1998.

37. Akut Eklem Romatizması Toplantısı. İzmir, Mart 1999.

38. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi.Antalya, 31 Mayıs- 4 Haziran 1999.

39. Hipertansiyon Sempozyumu. İzmir, 17-18 Haziran 1999.

40. 43. Milli Pediatri Kongresi. Ankara, 20-23 Eylül 1999.

41. II. Acil Tıp Sempozyumu. İzmir, 30 Eylül- 3 Ekim 1999.

42.XVI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İzmir,14-16 Kasım, 1999.

43. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbı Genetik Kongresi. İzmir,   03 - 06 Mayıs 2000.

44.XVII. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,DiyalizveTransplantasyon Kongresi. İstanbul, 5-8 Haziran2000. 

45. 44.  Milli Pediatri     Kongresi. Bursa,   04 - 08 Eylül 2000.

46. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Pediatri Günleri Sempozyumu. İzmir, 23-24 Kasım 2000.  

47. İmmun Sistemde Güncel Bilgiler ve İmmünizasyon. İzmir, 28 Şubat 2001.

48. XXXVII.  Türk Pediatri Kongresi.  İzmir,  14 - 18 Mayıs 2001.

49. Pediatrik Radyoloji Toplantısı. İzmir, 3 Nisan 2002.

50. I. Ege Dahili  Tıp Günleri. İzmir, 25-27 Nisan 2002.

51. II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. Ankara, 15-18 Mayıs 2002.

52. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. Pediatri Günleri Sempozyumu. İzmir, 30-31 Mayıs 2002.

53. 38. Türk Pediatri Kongresi. İstanbul, 10 – 14 Haziran 2002.

54. 3. Ulusal Pediatrik Nefroloji  Kongresi.   Antalya, 10 - 13  Kasım 2002.

55. IV. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı. İzmir, 20-21 Mart 2003.

56. II. Ege Dahili  Tıp Günleri. İzmir. 26-29 Mart 2003.

57. 25. Pediatri Günleri, Çocuk ve Enfeksiyon. İstanbul, 16-18 Haziran 2003.

58. PRAÇSAP Sempozyumu. Denizli. 6-7 Eylül 2003.

59. Anemili Çocuğa Yaklaşım. İzmir, 14 Ocak 2004.

60. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, Eylül 2004.   

61. 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi .   Uludağ - Bursa,  20 -  23  Şubat 2005.

62. Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon  Kongresi.  İzmir,  27- 30 Nisan 2005.

63. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji  Kongresi. İzmir,  11 -  14  Mayıs  2005. 

64. 41. Türk Pediatri Kongresi. Ankara, 22-25 Haziran 2005.

65. 49.  Milli Pediatri  Kongresi.  İstanbul,  14  - 17 Eylül 2005. 

70. II. Nefroloji Üroloji Transplantasyon ve enfeksiyon Kongresi.   İzmir, 22 – 24 Mart   2006.  

71. 43. Türk Pediatri Kongresi. Muğla, 16 – 20 Mayıs 2007.

72. 24. Ulusal Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya,  Kasım 2007.

73. 5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. Nevşehir, 9-12 Ekim 2008.

74. 25.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  Antalya, 19-23

Kasım  2008.

75. Neonatal Resüsitasyon. İzmir, 26-28 Kasım 2008.

76. Çocukluk Çağı Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşım. İzmir, 19 Aralık 2008.

77. Aşı Zirvesi. Mardin, 19-20 Şubat 2009.

78 . Ege Üniversitesi 50. Yıl Pediatri Günleri. İzmir, 1-4 Nisan 2009.

79. Manisa II. Çocuk Nefroloji Günü “Çocuk Nefro-Ürolojik Aciller”. Manisa, 28 Mayıs 2009.

80. Tıp Etiği- Tıp Hukuku Sempozyumu. Muğla, 12-13 Haziran 2009.

81. Akdeniz Çocuk Nefroloji Sempozyumu. Antalya, 18-19 Aralık 2009.

82. İdrar Kaçıran Çocuk. İzmir, 19 Mart 2010.

83. 5. Eskişehir Pediatri Günleri “Pediatrik Nefroloji Romatoloji”. Eskişehir, 28-30 Nisan 2010.

84. Sağlıkta Değişimin Anahtarı Dr. Füsun Sayek  Tıp Eğitimi Buluşması-III. Ankara, 5-6 Mart 2010.

85. 6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. Ankara, 07-10 Ekim 2010.

86. 5. Ege Pediatri Günleri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri. İzmir, 9-11 Aralık 2010

87. İdrar Kaçıran Çocuk. Manisa, 22 Kasım 2011.

88. Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarında Antibiotik Kullanımı. İzmir, 22 Şubat 2012

89. Probiyotikler. İzmir, 6 Mart 2012.

90. Çocukluk Çağı Obezitesi. İzmir, 2 Nisan 2012.

91. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Bodrum, 15-18 Nisan 2012.

92. 7. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi. İzmir, 03-06 Ekim 2012.

93. Üriner Sistem Anomalileri. İzmir , 11 Nisan 2013.

94. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya 29 Ekim- 1 Kasım 2014.

95. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya 4-8 Kasım 2015.

96. Çocuklarda Allerji ve Göğüs Hastalıklarına Güncel yaklaşım, İzmir 21 Ekim 2016.

97. Nefrotik Sendromda Tedavi Yaklaşımları-Transplantasyon, İzmir 3-4 Kasım 2016.

98. 5. Ulusal Sağlıkta yaşam Kalitesi Kongresi. "Çocukluktan Yaşlılığa Yaşam Kalitesi", İzmir 11-12 Kasım 2016.

99. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya 24-27 Kasım 2016.   

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez